1985

Lehen laneko kontratazioak

Lehen laneko kontratazioak egin zituzten.

1986

Aliantza eta kolaborazio berriak sustatzea

Sortzetik, EDEJk esku-hartze eremuko beste erakunde batzuekin aliantzak eta kolaborazioak sustatu zituen. Gainera, sare ugaritan parte hartzen du. Aldi honetan, EDEJk Gorabide Elkartearen Aisialdiko Zerbitzuarekin harreman-protokoloan parte hartu zuen, baita Euskadiko Gazteen Kontseilua eratzen ere.

1988

Suspergintza Elkartea sortu zen

Suspergintza Elkartea irabazi-asmorik gabeko erakundea da, onura publikokoa izateko aitorpena du. 1988tik gizarte, kultura, hezkuntza eta ingurumen arloko esku-hartze eremuetan programak eta ekipamenduan diseinatzen eta kudeatzen ditu.

1989

EDE-ko Patronatuko Batzordea

EDEko Patronatuko Batzordea izendatu zen.

1989

Animazio soziokulturaleko eskolaren aitorpena

Eusko Jaurlaritzak Animazio soziokulturaleko eskola gisa homologatu zuen.

1990

Fundazio kanoniko eta autonomoa

EDE Fundazio kanoniko eta autonomo gisa eratu zen eta Fundazioaren Patronatuaren Batzordea sortu zen.

1991

Harreman-protokoloak eta hitzarmenak ezartzea

EDE Fundazioak lehen lankidetza-hitzarmenak sinatu zituen zenbait erakunderekin: Gizarte Boluntariotzaren Eskola Elizbarrutiko Cáritasekin; partaidetza-hitzarmena Gorabide elkartearekin (Bizkaiko adimen-desgaitasuna duten pertsonei babesa ematera bideratutako irabazi-asmorik gabeko elkartea, familiek osatutakoa).

1991

Harreman-protokoloak eta hitzarmenak ezartzea

Era berean, erakundearen egoitza nagusia Indautxura eraman zuten: Simon Bolivar kalea, 8b. Bilbo, 48010

1993

Elkarteetako boluntariotzaren alde egin zuen

Euskadiko Kutxarekin hitzarmena eginda, Alde-boluntariotza zerbitzu integrala sortu zen.

1994

Zerbitzuen hedapena eta erakundeei eta Administrazio publikoei emandako laguntza sendotzea

Gizartearen behar berriei erantzun gehiago emateko, eremu gehiagotan esku hartzeko beharra eta aukera ikusi zuten. Horretarako, erakundearen egituraren barruan eremu berriak sortu ziren: Profesionalak etengabe prestatzeko eremua, aholkularitza espezializatua eta abar.

1995

Ikerketa Sozialen eta Azterlanen Sailen sorrera

Aholkularitza-zerbitzuak eta ikasketa espezifikoak garatzeko Ikerketa Sozialen eta Azterlanen Saila sortu zen. Eusko Jaurlaritzako Komunitate Ekintza eta Gazte Zuzendaritzarako “Euskadiko gizarte-hezitzaileen profila” izan zen egindako lehen ikerketa.

1995

Lege arloko garapenetan eta erakundeetako planetan parte hartzea

Boluntariotzaren Legearen lege eta gizarte arloko prozesuan parte hartuta, erantzukizun publikoko sistemen eremuan lan egiten hasi ziren, eta handik bi urtetara, Euskadiko Gazte Ekintza Plana egiteko prozesuan parte hartzen.

1997

Lehen urratsak Europan

EDE Fundazioa jardueraren zati bat Europako eremuan garatzen hasi zen zerbitzu ugari kudeatzearen bidez: Eurogazteen Idazkaritza eta Europako Boluntariotza Zerbitzua.

1997

Europako Programen Zerbitzua

2013tik aurrera nazioartekotze-estrategia diseinatzen hasi ziren, finantzaketa-iturri berriak lortzeari lotuta, baita hirugarren sektorean eta erakundean ia ezezaguna zen lan-esparrua ezagutzeari eta posizionatzeari lotuta ere. Horretarako, Europako Programen Zerbitzua sortu zen, eta hark EDE Fundazioari berari nahiz sektoreko erakundeei eta administrazio publikoei informazioa eman, sentsibilizatu eta euskarria ematen die Europako gaien..Gehiago ikusi

1998

Lanbide-prestakuntza

Langai Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetza-hitzarmena sinatu zen.

1998

EDE Euskal Enplegu Zerbitzuaren erakunde kolaboratzailea

Era berean, 2011, Lanbidek hartu zituen Enplegu Politika Aktiboen transferentziak eta urte horretatik aurrera EDE Euskal Enplegu Zerbitzuaren erakunde kolaboratzailea bihurtu zen, bai orientazio-ekintzak egiteko, bai prestakuntzako lanbide-ekintzak egiteko. (Lehen INEMekin izaten zuen harremana). Gerora, eta Lanbideko beste erakunde kolaboratzaile batzuekin izandako harremanen ondorioz, 2013an Bategin Taldea gauzatu zen, bazterketa-egoeran..Gehiago ikusi

2000

Administrazio Publikoetako profesionalentzako prestakuntza

Administrazio Publikoetako profesionalentzako prestakuntza

Administrazio Publikoetako prestakuntza ematen hasi zen, eta lan-eremu horren barruan, Hobetuz eta Garatu (irakasleen prestakuntza) esparruen barruko prestakuntza-programak finkatu ziren.

2001

Boluntak lehen urratsak eman zituen.

Boluntak, Boluntariotzarako eta Parte-hartzerako Agentziak, Bizkaiko erakundeen, boluntarioen eta boluntariotza-lanean hasi nahi duten guztien sustapen-beharrak estaltzen ditu. Zerbitzu osoa, doakoa eta kalitatekoa eskaintzen du: aholkularitza, prestakuntza, laguntza, informazioa eta abar. BBK Fundazioak, Bizkaiko Foru Aldundiak eta EDE Fundazioak sustatutako ekimena da.

2001

Ganbara, Bizkaiko asoziazionismorako guneak

2006an, halaber, Ganbara eratu zen, Boluntak kudeatzen duen proiektua. Ganbarak Bizkaiko erakunde sozial solidarioen esku bulego eta areto balioaniztunak jartzen ditu jarduerak egiteko. Bizkaian elkarte solidarioak sustatu nahi ditu, erakunde sozialak kudeatzeko azpiegiturak, baliabide teknikoak eta zerbitzuak eskainiz.

2002

Bakeola; Elkarbizitza, Gatazka eta Giza Eskubideen zentroa, sortu zen.

Bakeola; Elkarbizitza, Gatazka eta Giza Eskubideen zentroa, sortu zen.

Bakeola gatazkak bideratzen espezializatutako zentroa, eragile sozialekin eta hezitzaileekin nahiz administrazio publikoekin lan egiten dugu ikuspegi integraletik. Elkarbizitza hobetzera, giza eskubideak sustatzera, garapen komunitariora eta gizarte-eraikuntzara bideratutako prozesuak sustatzen ditugu Bakearen Kultura lortzeko.