Gune honetan EDE osatzen duten erakundeen kontularitzako emaitzak aurkezten ditugu: EDE Fundazioa, Suspergintza Elkartea eta Suspertu SL, kontuak emateko eta gardentasuneko ekintza gisa. Gainera, azken urteetako jarduera-memoriak azaltzen ditugu. Horietan, erakunde bakoitzaren lanaren laburpen adierazgarria biltzen dugu. Erakundea hobeto ezagutzeko, hemen ere sar zaitezkete.

EDE FUNDAZIOA

Emaitza kontablea 2020
(AUREN Auditorea)
-1.822,58 €

SUSPERGINTZA ELKARTEA

Emaitza kontablea 2020
(AUREN Auditorea)
-15.907,26 €

SUSPERTU S.L.

Emaitza kontablea 2020
(AUREN Auditorea)
-123.332,79 €

EDE FUNDAZIOA

Sarrera zehatzak

 • Erabiltzaileen kuotak 1.583.218,52 €
 • Hitzarmenak 1.160.000,00 €
 • Diru-laguntzak eta dohaintzak 2.079.663,97 €
 • Gestio beste diru sarrerak 44.918,95 €

Finantzazioa

 • Publikoa 3.209.706,12 €
 • Pribatua 1.658.095,32 €

Finantzazio zehatza

 • Gobernu autonomikoak 1.942.371,45 €
 • Diputazioak 769.575,82 €
 • Udaletxeak 280.279,09 €
 • Nazioarteko eta Europakoa 217.479,76 €
 • Besteak 1.658.095,32 €

Gastuen xehetasunak

 • Pertsonala 3.655.049,54 €
 • Explotazio gastuak 1.037.277,07 €
 • Finantza gastuak 29.404,79 €
 • Amortizazioak 147.892,62 €

SUSPERGINTZA ELKARTEA

Sarrera zehatzak

 • Erabiltzaileen kuotak 5.607.952,26 €
 • Hitzarmenak 380.843,10 €
 • Diru-laguntzak eta dohaintzak 1.045.773,17 €
 • Gestio beste diru sarrerak 3.393,60 €

Finantzazioa

 • Publikoa 6.137.622,20 €
 • Pribatua 900.339,93 €

Finantzazio zehatza

 • Gobernu autonomikoak 1.412.236,99 €
 • BDF 3.345.782,58 €
 • Udaletxeak 1.317.516,63 €
 • Nazioarteko eta Europakoa 62.086,00 €
 • Besteak 900.339,93 €

Gastuen xehetasunak

 • Pertsonala 4.809.477,90 €
 • Explotazio gastuak 581.433,29 €
 • Laguntza eta ekarpenak 1.644.247,15 €
 • Finantza gastuak 549,72 €
 • Amortizazioak 18.161,33 €

SUSPERTU S.L.

Sarrera zehatzak

 • Zerbitzuen diru sarrerak 894.980,04 €
 • Diru-laguntzak eta dohaintzak 1.425.915,54 €
 • Gestio beste diru sarrerak 30.780,12 €

Finantzazioa

 • Publikoa 595.896,34 €
 • Pribatua 1.755.779,36 €

Finantzazio zehatza

 • Gobierno Vasco 486.971,22 €
 • Ayuntamientos 104.730,80 €
 • Estatal y Foral 4.194,32 €
 • Pribatua 1.755.779,36 €

Gastuen xehetasunak

 • Pertsonala 1.727.947,28 €
 • Explotazio gastuak 715.820,41 €
 • Finantza gastuak 6.862,43 €
 • Amortizazioak 24.378,37 €

Instalazioak

 • Estruktura 383.898,19 €
 • Bilbao 680.027,81 €
 • Derio-Atxuri 502.844,13 €
 • Lekeitio 235.830,84 €
 • Fadura 366.620,59 €
 • Beste instalazio eta aterpeak 305.786,94 €

ESTATUTUAK