Gune honetan EDE osatzen duten erakundeen kontularitzako emaitzak aurkezten ditugu: EDE Fundazioa, Suspergintza Elkartea eta Suspertu SL, kontuak emateko eta gardentasuneko ekintza gisa. Gainera, azken urteetako jarduera-memoriak azaltzen ditugu. Horietan, erakunde bakoitzaren lanaren laburpen adierazgarria biltzen dugu. Erakundea hobeto ezagutzeko, hemen ere sar zaitezkete.

EDE FUNDAZIOA

Emaitza kontablea 2019
(AUREN Auditorea)
190.395 €

SUSPERGINTZA ELKARTEA

Emaitza kontablea 2019
(AUREN Auditorea)
201.868 €

SUSPERTU S.L.

Emaitza kontablea 2019
(AUREN Auditorea)
12.790 €

EDE FUNDAZIOA

Sarrera zehatzak

 • Erabiltzaileen kuotak 1.538.528,93 €
 • Hitzarmenak 1.655.000,00 €
 • Diru-laguntzak eta dohaintzak 1.904.126,29 €
 • Gestio beste diru sarrerak 13.520,34 €

Finantzazioa

 • Publikoa 3.043.027,81 €
 • Pribatua 1.980.634,16 €

Finantzazio zehatza

 • Gobernu autonomikoak 1.670.773,64 €
 • Diputazioak 858.451,25 €
 • Udaletxeak 297.333,65 €
 • Nazioarteko eta Europakoa 216.469,27 €
 • Besteak 1.980.634,16 €

Gastuen xehetasunak

 • Pertsonala 3.572.202,82 €
 • Explotazio gastuak 1.177.198,13 €
 • Finantza gastuak 14.766,75 €
 • Amortizazioak 69.099,09 €

SUSPERGINTZA ELKARTEA

Sarrera zehatzak

 • Erabiltzaileen kuotak 4.722.666,96 €
 • Hitzarmenak 195.289,60 €
 • Diru-laguntzak eta dohaintzak 995.325,63 €
 • Gestio beste diru sarrerak 0 €

Finantzazioa

 • Publikoa 4.043.115,17 €
 • Pribatua 1.870.167,02 €

Finantzazio zehatza

 • Gobernu autonomikoak 1.302.001,29 €
 • BDF 1.380.207,92 €
 • Udaletxeak 1.303.085,28 €
 • Nazioarteko eta Europakoa 57.820,68 €
 • Besteak 1.870.167,02 €

Gastuen xehetasunak

 • Personal 3.522.907,58 €
 • Gastos de Explotación 693.076,22 €
 • Aportaciones y Ayudas 1.477.833,75 €
 • Gastos Financieros 5.766,56 €
 • Amortizaciones 11.830,51 €

SUSPERTU S.L.

Sarrera zehatzak

 • Zerbitzuen diru sarrerak 1.976.701,69 €
 • Diru-laguntzak eta dohaintzak 1.149.132,90 €
 • Gestio beste diru sarrerak 290,02 €

Finantzazioa

 • Publikoa 767.944,48 €
 • Pribatua 2.358.180,13 €

Finantzazio zehatza

 • Gobierno Vasco 606.273,71 €
 • Ayuntamientos 157.312,58 €
 • Estatal y Foral 4.358,19 €
 • Pribatua 2.358.180,13 €

Gastuen xehetasunak

 • Pertsonala 2.129.388,08 €
 • Explotazio gastuak 961.680,14 €
 • Finantza gastuak 4.895,41 €
 • Amortizazioak 17.371,29 €

Instalazioak

 • Estructura 513.553,94 €
 • Bilbao 589.912,87 €
 • Derio-Atxuri 553.558,54 €
 • Lekeitio 553.558,54 €
 • Fadura 717.778,62 €
 • Beste instalazio eta aterpeak 397.985,83 €