Asesoria social fiscal, laboral y contable
Aholkularitza sozialeko taldea dugu, erakunde sozialetarako lan, zerga-eta ekonomia-zerbitzuarekin, garatzen laguntzeko, betiere, segurtasuna eta konfiantza eskainiz eta irtenbide pertsonalizatuak eta neurrira egindakoak bermatuz.

LAN KUDEAKETA

 • Enpresen alta eta pertsonen afiliazioaren kudeaketa integrala.
 • Kontratazioak, nominak, kitatze-agiriak…
 • Lan-kostuen txostena
 • Gizarte-segurantzaren eta PFEZren kitapena
 • Laguntza laneko ikuskaritzaren aurrean
 • Prestakuntza espezializatua neurrira

KUDEAKETA EKONOMIKOA

 • Irabazi-asmorik gabeko Erakundeetako Kontularitzako Plan Orokorrera egokitutako kontabilitatea
 • Erregistrorako eta Protektoraturako Memoria Ekonomikoak.
 • Urteko Kontuak
 • Erabilgarritasun Publikoko aitorpena
 • Balantzeen azterketa
 • Prestakuntza espezializatua neurrira

ZERGA KUDEAKETA

 • Zerga-aitorpenen aurkezpena (BEZa, Sozietateak, Dohaintzak, 347…)
 • Zerga-egokitzapenaren azterketa.
 • Prestakuntza espezializatua neurrira