adingabekoak_lokalak
Lanean dihardugun hainbat udalerrik -Balmaseda, Arrigorriaga edo Gueñes- erantzun bat emateko eta gazteen lokaletako fenomenoa kontuan izateko kezka erakutsi dute. Parte-hartze prozesuetan txertatzen saiatzea, haien zalantzen berri izatea, elkarrizketarako foroak ezartzea eta oinarrizko segurtasun-arauak betetzen dituen ingurunean daudela bermatzea dira haien helburu nagusiak.

Horretarako, zentsoak, eremuak dauden egoeraren araberako txostenak egiten ditugu, eta lokaletan egoten diren pertsonekin atxiki daitezkeen jardunbide egokien dekalogoa egiten dugu.