diversidad_calle_red
Olakueta Etxetik Bizkaiko 9 entitate sozia-len artean eraikitako lankidetzarako eta sarean lan egiteko espazio bat sustatu eta dinamizatu genuen. Elkarrekin aritu ginen lanean haien kargu adingabeak dituzten eta muturreko zaurgarritasun soziala ja-saten duten familiekin eta bakarrik dau-den emakumeekin.

 

Sarean lan egiteko oinarriak ezarri ditugu gizarteratzeko zenbait ibilbidetarako, eta hor uztartu ditugu ostatua, lagun egite soziala, lanekoa, hezkuntzako eta komu-nitarioa; parte hartzen duten entitateen arteko koordinaziorako eta batetik bestera bideratzeko protokoloak eginda.