nagusiak_laguntza
Laguntzeko eta gizarte-babesa eskaintzeko programak laguntzeko eta babes indibidualizatuko lan sozioedukatiboa mantendu nahi du, instituzionalizazio-urte asko dituzten pertsonen gizarte-laguntzako beharrak asetzera zuzenduta, edo etxeetan bizi direnei eta alde horretatik gabeziak dituztenei zuzenduta. Askok, askotan, isolamendu- eta bakardade-egoerak dituzte.

Hauek dira helburuak:

  • Egoitza batean bizi diren (zentro gerontologikoak, erietxe psikiatrikoak eta abar) pertsonen parte-hartzea eta gizarte-harremanak sustatzea baita beren etxeetan bizi direnena eta laguntza sozialeko beste sare batzuen falta dutenena ere.
  • Beren ingurune hurbileneko baliabideetara eta zerbitzuetara joateko lotura gisa balio izatea,
  • Isolamendu- eta bakardade-egoerak saihestea.

Esku-hartze malguko eta beharretara, gabezietara eta lagundutako pertsona bakoitzaren eskaeretara egokitutako proposamena eskaintzen dugu. Gainera, bakoitzak bere bizitza-kalitatea hobetzeko behar dituen baliabideak eta aukerak eskaintzen saiatzen gara.

 

Laguntzea honela ulertzen dugu: hurbiltasun egokia mantenduz, pertsona baten alboan egoteko ekintza, pertsona ito gabe eta abandonua sentitu gabe, baina laguntza jasotzen duen pertsonak bere bidea egitea ahalbidetuz eta hori sustatuz.

 

Bermeoko eta Zaldibarko erietxe psikiatrikoetako pazienteei, zentro gerontologikoetakoei, eta Bizkaiko zenbait etxetan laguntza eskaintzen ari gara.