adinekoak_ondozain
Proiektu honen bidez, arreta eskaintzen diegu arrisku potentzialean egon daitezkeen edo familia-ingurunean ekintza horien biktima diren adineko edota mendeko pertsona guztiei. Horretarako, kasu bakoitzean neurri egokienak aukeratzen ditugu, jarduera-printzipioak baloratuz eta dagozkien eta beharrezkoak diren baliabideak aplikatuz.

Horrela, ONDOZAIN adineko pertsonaren edota mendeko pertsonaren segurtasuna eta ongizatea bermatzen duen ekintza-proposamena da, baina era berean, tratu-txarraren erroak lantzen ditu, betiere, inoiz errepika ez daitezen. Ondozain-ek kontuan hartzen du horretarako, neurri judizialak eta osasun-neurriak hartzeaz gain, beharrezkoa dela inplikatutako pertsonekin eta haien ingurune hurbilenekoekin esku-hartze sozialak eta psikologikoak egitea.

Gure ardatz nagusia lana eta biktimarekin eta tratu txarraren arduraduna den pertsonarekin esku hartzea da, eta ahal den neurrian, bien arteko lotura berreskuratzea.

Helburu nagusien artean, hauek daude beraz:

  • Adineko pertsonetan edota mendekoetan arduragabekeria, gehiegikeria edota tratu-txar egoerak saihestea.
  • Jarduera horien arrazoiak guztiz murriztu edo ezabatzea.
  • Horietatik eratorritako ondorioak eta sufrimenduak nabarmen gutxitzea.
  • Ahal den neurrian, biktimaren eta tratu-txar egilearen arteko harreman osasungarria berrezartzea, harremanaren berreskuratze-prozesuak ezarriz.