Bikain

Bikain

Eusko Jaurlaritzako Kultura Saila. Hizkuntza Politikako sailburuordetzak EGIAZTATZEN DUEDE Fundazioak Bikain ereduaren ERDIKO MAILA egiaztatu duela Kanpoko ebaluazio-prozesu baten bidez. Eredu horrek erakunde bateko hizkuntzaren erabilera, presentzia eta kudeaketa maila ebaluatzen du, eta Bikain Ebaluatzaileen Klubeko kideek egiten dute.

Emakunde

EDE Fundazioak, Suspergintza elkarteak eta Suspertuk Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Lankidetza Erakundea aitorpena duen ziurtagiria dute. Aitorpen hori 1994an sortu zuen Eusko Jaurlaritzak, Emakunde-Emakumearen Euskal Institutuak sustatuta, erakunde barruan gizonen eta emakumeen arteko aukera-berdintasunean aurrera egiteko konpromisoa hartu duten erakunde eta enpresei aitorpena emateko asmoz.

Adok Calidad

UNE-EN ISO 9001:2015 Kalitate-ziurtagiria

EDE Fundaziotik gure prestakuntza guztietan kalitateko prestakuntzaren alde egiten dugu, horietan bizipena eta ezagutzak partekatzea funtsezkoak dira. Gizartearen eta hezkuntzaren arloan lan egokia garatzeko gaitasun eta eskumenak eskuratzeko prestakuntza.