Gune honetan EDE osatzen duten erakundeen kontularitzako emaitzak aurkezten ditugu: EDE Fundazioa, Suspergintza Elkartea eta Suspertu SL, kontuak emateko eta gardentasuneko ekintza gisa. Gainera, azken urteetako jarduera-memoriak azaltzen ditugu. Horietan, erakunde bakoitzaren lanaren laburpen adierazgarria biltzen dugu. Erakundea hobeto ezagutzeko, hemen ere sar zaitezkete.

EDE FUNDAZIOA

Emaitza kontablea 2021
(AUREN Auditorea)
-297.846,61 €

SUSPERGINTZA ELKARTEA

Emaitza kontablea 2021
(AUREN Auditorea)
-258.527,91 €

SUSPERTU S.L.

Emaitza kontablea 2021
(AUREN Auditorea)
-338.464,00 €

EDE FUNDAZIOA

Sarrera zehatzak

 • Erabiltzaileen kuotak 1.641.321,07 €
 • Hitzarmenak 1.027.000,00 €
 • Diru-laguntzak eta dohaintzak 2.634.472,41 €
 • Gestio beste diru sarrerak 87.509,70 €

Finantzazioa

 • Publikoa 3.209.706,12 €
 • Pribatua 2.180.597,06 €

Finantzazio zehatza

 • Gobernu autonomikoak 2.362.569,45 €
 • Diputazioak 789.592,80 €
 • Udaletxeak 609.641,08 €
 • Nazioarteko eta Europakoa 78.899,88 €
 • Besteak 1.549.599,97 €

Gastuen xehetasunak

 • Pertsonala 4.137.330,31 €
 • Explotazio gastuak 1.095.666,24 €
 • Finantza gastuak 33.054,39 €
 • Deterioro instr.financieros 238.871,94 €
 • Amortizazioak 183.226,91 €

SUSPERGINTZA ELKARTEA

Sarrera zehatzak

 • Erabiltzaileen kuotak 5.357.441,92 €
 • Hitzarmenak 1.074.611,13 €
 • Diru-laguntzak eta dohaintzak 823.122,20 €
 • Gestio beste diru sarrerak 501,60 €

Finantzazioa

 • Publikoa 6.136.449,21 €
 • Pribatua 1.119.227,64 €

Finantzazio zehatza

 • Gobernu autonomikoak 1.454.669,06 €
 • BDF 3.483.893,27 €
 • Udaletxeak 1.144.011,76 €
 • Nazioarteko eta Europakoa 53.875,12 €
 • Besteak 1.119.227,64 €

Gastuen xehetasunak

 • Pertsonala 5.279.087,49 €
 • Explotazio gastuak 734.776,10 €
 • Laguntza eta ekarpenak 1.290.350,60 €
 • Finantza gastuak 4.653,76 €
 • Deterioro instr.financieros 184.870,01 €
 • Amortizazioak 20.466,80 €

SUSPERTU S.L.

Sarrera zehatzak

 • Zerbitzuen diru sarrerak 774.228,86 €
 • Diru-laguntzak eta dohaintzak 1.232.638,74 €
 • Gestio beste diru sarrerak 9,76 €

Finantzazioa

 • Publikoa 677.563,44 €
 • Pribatua 1.329.313,92 €

Finantzazio zehatza

 • Gobierno Vasco 537.893,33 €
 • Ayuntamientos 116.378,65 €
 • Estatal y Foral 23.291,46 €
 • Pribatua 1.329.313,92 €

Gastuen xehetasunak

 • Pertsonala 1.688.645,73 €
 • Explotazio gastuak 629.526,61 €
 • Finantza gastuak 4.518,40 €
 • Amortizazioak 22.650,62 €

Instalazioak

 • Estruktura 389.770,41 €
 • Bilbao 669.599,32 €
 • Derio-Atxuri 393.780,83 €
 • Lekeitio 250.399,44 €
 • Fadura 320.372,37 €
 • Beste instalazio eta aterpeak 321.418,99 €

ESTATUTUAK