Familiengana zuzendutako programak eta zerbitzuak diseinatzen ditugu; hauek esate baterako:
gaitzeko eta osoko laguntza eskaintzeko zentroak, laguntza seme-alaben zaintzan.

Horrekin guztiarekin, zailtasun-une desberdinak izan ohi dituzten eta gelditu, gogoeta egin eta egiteko beste modu batzuk ikasi nahi dituzten
familiei laguntza eman nahi diegu eta babestu egin nahi ditugu. Baita mendekotasuna duten seme-alaben zaintzarekin eta hazkundearekin
zerikusia duten beste laguntza batzuk behar dituzten familiak ere.

NABARMENDUAK