AURKEZPENA

EDE Fundazioko EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO OREKATUZ BATZORDEAREN AURKEZPENA

OREKATUZ Batzordea 2001ean abian jarri zen lantaldea da eta erakundeko gizon eta emakumeen berdintasun-plana diseinatzea zuen xede. Batzordeko kideek berdintasunari buruzko barne-prestakuntzako programa diseinatu zuten eta emakumeen eta gizonen berdintasun-egoerari buruzko lehen diagnostikoa bultzatzeaz arduratu ziren genero-harremanen ikuspegitik abiatuta. Hala, 2005ean garatzen hasi ziren lege mailako esparruari aurrea hartu ziotela esan dezakegu.

Berdintasuna lortzearekin lotutako konpromiso handiko gizon eta emakumeek osatu izan dute eta osatzen dute. Sail eta zerbitzu ugaritakoak dira eta ibilbide profesional ezberdinak dituzte. Gaur egun, Batzordeko kide izan dira 30 pertsona baino gehiago.

Pertsonen Kudeaketa eta Garapen arloan txertatuta dago eta abian jartzen diren OREKATUZ planetako jarduerek izandako emaitzak ebaluatzeaz, sentsibilizatzeaz, bultzatzeaz eta zaintzeaz arduratzen da. Hori guztia erakundeen aitorpena eta babesa jasota egiten dugu beti.

Batzordeak 20 urte daramatza funtzio hauek betetzen:

  • Erakundearen berdintasun arloko estrategiari eta OREKATUZ planei bultzada ematea.
  • Planeko jarduerak gainbegiratzea eta jarraipena egitea.
  • Berdintasuneko estrategia aztertzea eta bideratzea.
  • Parte-hartzea eta hedatzea: lotura-lana laneko esparruekin.
  • Berdintasun arloko sentsibilizazioa maila operatiboan.

IBILBIDEA

2001Emakumeen eta Gizonen Aukera Berdintasunerako Batzordea eratu genuen

2001

Batzorde bat sortzen da erakundean emakumeen eta gizonen berdintasunaren estrategiari ekiteko, Maria Montessoriko Emakumeen Taldean sortutako bultzadatik abiatuta.

2004 I. OREKATUZ 2004-2009 Plana eta Emakunderen Berdintasunaren aldeko Enpresen Taldean parte hartu genuen

2004

Berdintasunerako OREKATUZ 2004-2009 I. Plana onartu da (gaur egun IV. Planarekin).
Emakundek sortutako berdintasunaren aldeko enpresa-taldean ere parte hartzen da

2004Emakunderen Gizonen eta Emakumeen Berdintasunaren aldeko Erakunde Laguntzaile gisa aitorpena jaso genuen

2004-2

EDE Fundazioari emakume eta gizonen arteko berdintasunean laguntzen duen erakundea aitortzea lortzen da.

2007Genero-aholkularitza eta Emakundek homologazioa eman zigun

2007

EDE Fundazioaren Genero Aholkularitza sortzen da. Emakundek homologatzen du, emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan enpresei eta erakundeei laguntza teknikoa emateko. Gaur egun homologatuta dago

2009Lehen aitortza Suspergintza elkartearentzat

2009

EDE Fundazioa: Emakumeen eta gizonen berdintasunean erakunde laguntzaile gisa onartzea lortzen da.

2011“Sexu-jazarpenari eta sexuagatiko jazarpenari erantzuteko jokabide-kodea” eta “Bateragarritasun erantzunkidearen esparrua”

2011

Jokabide-kodea onartu da. 2020an, erakundearen sexu-jazarpenari eta/edo sexuagatiko jazarpenari erantzuteko protokoloa prestatzeko eta zabaltzeko prozesua Euskalitek eta Emakundek praktika egokitzat jotzen dute

2016I. Plan Suspertu 2016-2019

2016

Orekatuz I. Plana onartzen da SUSPERTUrako, 2016/2019 urteetarako (gaur egun II. Planarekin).

2018Bai Sarean parte hartzea

2018

EDE eta Suspergintzaren partaidetza Emakundek bultzatutako Sare honetan. Soldata-arrakalako, gardentasuneko eta agente-taldeko lan-taldeetan parte hartzen da.

2020Euskaliteren eta Emakunderen aldetik, berdintasunaren kudeaketan duten praktika ona aitortzen digute

2020

Euskalitek eta Emakundek “Berdintasunaren kudeaketan praktika egokia” aukeratzen dute.

SENTSIBILIZAZIO-KANPAINAK

8M

25N