Zer egiten dugu ?

EDE Fundazioak lantzen dituen esparruak hauek dira:

Ezagutza

Conocimiento

Suspergintza

Intervención Social

Enplegu Inklusiboa

Empleo Inclusivo

Internazionala

Internacional