• Sareen Sarea, Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialeko Sarea.
 • EDEKA, elbarrituen ordezkarien euskal koordinatzailea.
 • Gizatea, Gizarteratzeko eta laneratzeko Euskadiko Enpresen Elkartea.
 • EAPN Euskadi, Pobrezia eta giza bazterkeriaren aurkako europar sarea Euskadin.
 • Hirekin, Euskadiko gizarte ekimeneko eta esku hartzeko erakundeen elkartea.
 • Gizardatz, Bizkaiko gizarte ekimeneko eta esku hartzeko erakundeen elkartea.
 • Aisa Arabako Gizarte Esku Hartzeko Entitateen Elkartea.
 • Hedatzen. Guipuzkoako Gizarte Ekimeneko eta Esku Hartzeko Entitateen Elkartea.
 • Elkartean, Euskal Autonomia Erkidegoko Gutxitasun Fisikoa.
 • EGK, Euskadiko Gazteriaren Kontseilua.
 • EHLABE Laneratzea eta Gizarteratzea (Euskal Herriko Lan Babestuaren Elkartea).
 • FEDEAFES, Buruko gaixotasuna duten pertsona eta senide elkarteen Euskadiko Federazioa.
 • FEVAS Euskadiko Erabateko Gizarteratzea.
 • Harresiak Apurtuz, Etorkinei laguntza emateko Euskadiko GKE Koordinakundea.
 • LARES Euskadi, Adineko pertsonei arreta emateko zerbitzu eta egoitzen euskal elkartea.
 • REAS Euskadi Euskadiko Ekonomia Alternatibo eta Solidarioaren Sarea.
 • EUSKOFEDERPEN, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko Jubilatuen Lurralde Elkartea.
 • Astialdi Sarea, Gizarte esku-hartzean eta aisialdi hezitzailean diharduten erakundeen sarea.
 • Emakumeok Bidean, Emakumeekin esku hartzen duten erakundeen sarea.
 • Didania, Aisialdiko Elkarte Kristauen Federazioa.
 • Euskadiko GGKE-en Koordinakundea.
 • Giza Eskubide eta Bake Hezkuntzaren Elkarteen Foroa.
 • Sargi Gipuzkoako Gizarte Erakundeen Elkartea.
 • Umeekin Haur Minbizidunen Gurasoen Euskal Federakundea.
 • Euskal Gorrak Federación Vasca de Asociaciones de Personas Sordas.
 • Hirukide Euskadiko Kide Ugariko Familien Ekartea.
 • REVIE, Europako Informazioaren Euskal Sarea.
 • Europe Direct zentroen sarea.