1976

Sorrera eta prestakuntza aisialdian

Sorrera eta prestakuntza aisialdian

Gazte Hezitzaileen Elizbarrutiko Eskola (EDEJ, gaztelaniaz) sortu zen eta Aisialdiko begirale eta zuzendarien lehen ikastaroak eman zituzten. Eskolak lotura estua zuen sorreran Euskal Herriko Eskautak taldearekin, Bizkaian hezkuntza arloko aisialdian erreferentziazko erakundea izanik, eta Bizkaiko elizak sustatzen zuen.

1976

Euskal Herriko Eskautekin harremana hasten da

Eskolak lotura estua zuen sorreran Euskal Herriko Eskautak taldearekin, Bizkaian hezkuntza arloko aisialdian erreferentziazko erakundea izanik, eta Bizkaiko elizak sustatzen zuen.

1978

Sareko lana estatu mailan eta lurralde mailako deszentralizazioa

Erakundeko jarduera deszentralizatzen hasi zen eta lurraldetik kanpoko lehen loturak egin zituzten. Hala, EDEJ izan zen Aisialdiko Hezitzaile Eskola Kristauen Federazioaren (gaur egun Didania, Aisialdiko Erakunde Kristauen Federazioa) kide sortzailea. Haren helburua da aisialdi hezitzailea, gizarte eta hezkuntza arloko animazioa eta boluntariotza koordinatzea eta sustatzea, gizartean esku hartzeko sarea egituratuz,..Gehiago ikusi

1978

Lurralde mailako batzarretan parte-hartzea

Fundazioak Euskal Herriko Elizbarrutiko Eskolen Mahaian ere parte hartzen du.

1981

Dokumentazio Zentroa sortzen da

Dokumentazio-zentroa sortu zen: gizarte esku-hartzearen eremuan dokumentazioa eta informazioa kudeatzeko eta tratamendua emateko eremu espezializatua da.

1981

Lehen sailak martxan jartzen dira

Lehen sailak funtzionamenduan jarri ziren: psikopedagogia, Adierazpena, Natura eta abar.

1981

Tresnak bilduma bultzaten dugu

Era berean, lehen argitalpenak garatzen hasi ziren. “Tresnak bilduma: Hezkuntzako planteamendu orokorrak aisialdirako”.

1982

Profesionalizazio-prozesua hasi zen

Une horretan, tokiko eta foru mailako administrazio asko hasi ziren eremu horretan zuten erantzukizun publikoaz jabetzen eta gazteentzako ekipamenduak eta programak aktibatzea erabaki zuten, ordura arte ia modu esklusiboan irabazi-asmorik gabeko gizarte-ekimeneko eremua zen espazioan esku hartzen hasi ziren. Erdi-profesionalizazioaren hasiera izan zen.

1984

Esku-hartze eta prestakuntza eremu berriak

Aisialdiaz eta Gazteez gain, gizarte mailako esku-hartzearen eremu berriak lantzen hasi ziren: ezagutzaren zabalpena, dokumentazioa eta abar. Zabaltze hori prestakuntza-eskaintzan ere ikus daiteke: Baztertze soziala (1985), Animazio soziokulturalaren diploma (1986), Hezitzaile adituen ikastaroak edo Adierazpen eta sormeneko ikastaroak (1988).

1984

Sailak eta ideia-laborategia

EDEJ sailen arabera egituratuta zegoen (Psikopedagogia, Herri Aukera, Taldeen dinamika, Adierazpena, Natura, Indarkeriarik eza…), alde batetik, ikastaroen plangintza egiteko eta martxan jartzeko, eta bestetik, haien inguruan hausnartzeko, ikertzeko… ideia-laborategi gisa.

1985

Aisialdi Eskola gisa homologatzea

Eusko Jaurlaritzak Aisialdiko Eskola gisa aitortu zuen eta Aisialdiko begiraleen eta Aisialdiko zuzendarien ikastaroen lehen homologazioak jaso zituzten.

1985

Lehen laneko kontratazioak

Lehen laneko kontratazioak egin zituzten.

1986

Aliantza eta kolaborazio berriak sustatzea

Sortzetik, EDEJk esku-hartze eremuko beste erakunde batzuekin aliantzak eta kolaborazioak sustatu zituen. Gainera, sare ugaritan parte hartzen du. Aldi honetan, EDEJk Gorabide Elkartearen Aisialdiko Zerbitzuarekin harreman-protokoloan parte hartu zuen, baita Euskadiko Gazteen Kontseilua eratzen ere.

1988

Suspergintza Elkartea sortu zen

Suspergintza Elkartea irabazi-asmorik gabeko erakundea da, onura publikokoa izateko aitorpena du. 1988tik gizarte, kultura, hezkuntza eta ingurumen arloko esku-hartze eremuetan programak eta ekipamenduan diseinatzen eta kudeatzen ditu.

1989

EDE-ko Patronatuko Batzordea

EDEko Patronatuko Batzordea izendatu zen.

1989

Animazio soziokulturaleko eskolaren aitorpena

Eusko Jaurlaritzak Animazio soziokulturaleko eskola gisa homologatu zuen.

1990

Fundazio kanoniko eta autonomoa

EDE Fundazio kanoniko eta autonomo gisa eratu zen eta Fundazioaren Patronatuaren Batzordea sortu zen.

1991

Harreman-protokoloak eta hitzarmenak ezartzea

EDE Fundazioak lehen lankidetza-hitzarmenak sinatu zituen zenbait erakunderekin: Gizarte Boluntariotzaren Eskola Elizbarrutiko Cáritasekin; partaidetza-hitzarmena Gorabide elkartearekin (Bizkaiko adimen-desgaitasuna duten pertsonei babesa ematera bideratutako irabazi-asmorik gabeko elkartea, familiek osatutakoa).

1991

Harreman-protokoloak eta hitzarmenak ezartzea

Era berean, erakundearen egoitza nagusia Indautxura eraman zuten: Simon Bolivar kalea, 8b. Bilbo, 48010

1993

Elkarteetako boluntariotzaren alde egin zuen

Euskadiko Kutxarekin hitzarmena eginda, Alde-boluntariotza zerbitzu integrala sortu zen.