1976

Sorrera eta prestakuntza aisialdian

Sorrera eta prestakuntza aisialdian

Gazte Hezitzaileen Elizbarrutiko Eskola (EDEJ, gaztelaniaz) sortu zen eta Aisialdiko begirale eta zuzendarien lehen ikastaroak eman zituzten.

Eskolak lotura estua zuen sorreran Euskal Herriko Eskautak taldearekin, Bizkaian hezkuntza arloko aisialdian erreferentziazko erakundea izanik, eta Bizkaiko elizak sustatzen zuen.

1976

Euskal Herriko Eskautekin harremana hasten da

Euskal Herriko Eskautekin harremana hasten da

Eskolak lotura estua zuen sorreran Euskal Herriko Eskautak taldearekin, Bizkaian hezkuntza arloko aisialdian erreferentziazko erakundea izanik, eta Bizkaiko elizak sustatzen zuen.

1978

Sareko lana estatu mailan eta lurralde mailako deszentralizazioa

Sareko lana estatu mailan eta lurralde mailako deszentralizazioa

Erakundeko jarduera deszentralizatzen hasi zen eta lurraldetik kanpoko lehen loturak egin zituzten. Hala, EDEJ izan zen Aisialdiko Hezitzaile Eskola Kristauen Federazioaren (gaur egun Didania, Aisialdiko Erakunde Kristauen Federazioa) kide sortzailea. Haren helburua da aisialdi hezitzailea, gizarte eta hezkuntza arloko animazioa eta boluntariotza koordinatzea eta sustatzea, gizartean esku hartzeko sarea egituratuz, Ebanjelioren planteamenduekin bat datozen estilo eta balio kritiko eta eraldatzaileen arabera.

1978

Lurralde mailako batzarretan parte-hartzea

Lurralde mailako batzarretan parte-hartzea

Fundazioak Euskal Herriko Elizbarrutiko Eskolen Mahaian ere parte hartzen du.

1981

Dokumentazio Zentroa sortzen da

Dokumentazio Zentroa sortzen da

Dokumentazio-zentroa sortu zen: gizarte esku-hartzearen eremuan dokumentazioa eta informazioa kudeatzeko eta tratamendua emateko eremu espezializatua da.

1981

Lehen sailak martxan jartzen dira

Lehen sailak martxan jartzen dira

Lehen sailak funtzionamenduan jarri ziren: psikopedagogia, Adierazpena, Natura eta abar.

1981

Tresnak bilduma bultzaten dugu

Tresnak bilduma bultzaten dugu

Era berean, lehen argitalpenak garatzen hasi ziren. “Tresnak bilduma: Hezkuntzako planteamendu orokorrak aisialdirako”.

1982

Profesionalizazio-prozesua hasi zen

Profesionalizazio-prozesua hasi zen

Une horretan, tokiko eta foru mailako administrazio asko hasi ziren eremu horretan zuten erantzukizun publikoaz jabetzen eta gazteentzako ekipamenduak eta programak aktibatzea erabaki zuten, ordura arte ia modu esklusiboan irabazi-asmorik gabeko gizarte-ekimeneko eremua zen espazioan esku hartzen hasi ziren. Erdi-profesionalizazioaren hasiera izan zen.

1984

Esku-hartze eta prestakuntza eremu berriak

Esku-hartze eta prestakuntza eremu berriak

Aisialdiaz eta Gazteez gain, gizarte mailako esku-hartzearen eremu berriak lantzen hasi ziren: ezagutzaren zabalpena, dokumentazioa eta abar. Zabaltze hori prestakuntza-eskaintzan ere ikus daiteke: Baztertze soziala (1985), Animazio soziokulturalaren diploma (1986), Hezitzaile adituen ikastaroak edo Adierazpen eta sormeneko ikastaroak (1988).

1984

Sailak eta ideia-laborategia

Sailak eta ideia-laborategia

EDEJ sailen arabera egituratuta zegoen (Psikopedagogia, Herri Aukera, Taldeen dinamika, Adierazpena, Natura, Indarkeriarik eza…), alde batetik, ikastaroen plangintza egiteko eta martxan jartzeko, eta bestetik, haien inguruan hausnartzeko, ikertzeko… ideia-laborategi gisa.

1985

Aisialdi Eskola gisa homologatzea

Aisialdi Eskola gisa homologatzea

Eusko Jaurlaritzak Aisialdiko Eskola gisa aitortu zuen eta Aisialdiko begiraleen eta Aisialdiko zuzendarien ikastaroen lehen homologazioak jaso zituzten.

1985

Lehen laneko kontratazioak

Lehen laneko kontratazioak

Lehen laneko kontratazioak egin zituzten.

1986

Aliantza eta kolaborazio berriak sustatzea

Aliantza eta kolaborazio berriak sustatzea

Sortzetik, EDEJk esku-hartze eremuko beste erakunde batzuekin aliantzak eta kolaborazioak sustatu zituen. Gainera, sare ugaritan parte hartzen du. Aldi honetan, EDEJk Gorabide Elkartearen Aisialdiko Zerbitzuarekin harreman-protokoloan parte hartu zuen, baita Euskadiko Gazteen Kontseilua eratzen ere.

1988

Suspergintza Elkartea sortu zen

Suspergintza Elkartea sortu zen

Suspergintza Elkartea irabazi-asmorik gabeko erakundea da, onura publikokoa izateko aitorpena du. 1988tik gizarte, kultura, hezkuntza eta ingurumen arloko esku-hartze eremuetan programak eta ekipamenduan diseinatzen eta kudeatzen ditu.

1989

EDE-ko Patronatuko Batzordea

EDE-ko Patronatuko Batzordea

EDEko Patronatuko Batzordea izendatu zen.

1989

Animazio soziokulturaleko eskolaren aitorpena

Animazio soziokulturaleko eskolaren aitorpena

Eusko Jaurlaritzak Animazio soziokulturaleko eskola gisa homologatu zuen.

1990

Fundazio kanoniko eta autonomoa

Fundazio kanoniko eta autonomoa

EDE Fundazio kanoniko eta autonomo gisa eratu zen eta Fundazioaren Patronatuaren Batzordea sortu zen.

1991

Harreman-protokoloak eta hitzarmenak ezartzea

Harreman-protokoloak eta hitzarmenak ezartzea

EDE Fundazioak lehen lankidetza-hitzarmenak sinatu zituen zenbait erakunderekin: Gizarte Boluntariotzaren Eskola Elizbarrutiko Cáritasekin; partaidetza-hitzarmena Gorabide elkartearekin (Bizkaiko adimen-desgaitasuna duten pertsonei babesa ematera bideratutako irabazi-asmorik gabeko elkartea, familiek osatutakoa).

1991

Harreman-protokoloak eta hitzarmenak ezartzea

Harreman-protokoloak eta hitzarmenak ezartzea

Era berean, erakundearen egoitza nagusia Indautxura eraman zuten: Simon Bolivar kalea, 8b. Bilbo, 48010

1993

Elkarteetako boluntariotzaren alde egin zuen

Elkarteetako boluntariotzaren alde egin zuen

Euskadiko Kutxarekin hitzarmena eginda, Alde-boluntariotza zerbitzu integrala sortu zen.

1994

Zerbitzuen hedapena eta erakundeei eta Administrazio publikoei emandako laguntza sendotzea

Zerbitzuen hedapena eta erakundeei eta Administrazio publikoei emandako laguntza sendotzea

Gizartearen behar berriei erantzun gehiago emateko, eremu gehiagotan esku hartzeko beharra eta aukera ikusi zuten. Horretarako, erakundearen egituraren barruan eremu berriak sortu ziren: Profesionalak etengabe prestatzeko eremua, aholkularitza espezializatua eta abar.

1995

Ikerketa Sozialen eta Azterlanen Sailen sorrera

Ikerketa Sozialen eta Azterlanen Sailen sorrera

Aholkularitza-zerbitzuak eta ikasketa espezifikoak garatzeko Ikerketa Sozialen eta Azterlanen Saila sortu zen. Eusko Jaurlaritzako Komunitate Ekintza eta Gazte Zuzendaritzarako “Euskadiko gizarte-hezitzaileen profila” izan zen egindako lehen ikerketa.

1995

Lege arloko garapenetan eta erakundeetako planetan parte hartzea

Lege arloko garapenetan eta erakundeetako planetan parte hartzea

Boluntariotzaren Legearen lege eta gizarte arloko prozesuan parte hartuta, erantzukizun publikoko sistemen eremuan lan egiten hasi ziren, eta handik bi urtetara, Euskadiko Gazte Ekintza Plana egiteko prozesuan parte hartzen.

1997

Lehen urratsak Europan

Lehen urratsak Europan

EDE Fundazioa jardueraren zati bat Europako eremuan garatzen hasi zen zerbitzu ugari kudeatzearen bidez: Eurogazteen Idazkaritza eta Europako Boluntariotza Zerbitzua.

1997

Europako Programen Zerbitzua

Europako Programen Zerbitzua

2013tik aurrera nazioartekotze-estrategia diseinatzen hasi ziren, finantzaketa-iturri berriak lortzeari lotuta, baita hirugarren sektorean eta erakundean ia ezezaguna zen lan-esparrua ezagutzeari eta posizionatzeari lotuta ere. Horretarako, Europako Programen Zerbitzua sortu zen, eta hark EDE Fundazioari berari nahiz sektoreko erakundeei eta administrazio publikoei informazioa eman, sentsibilizatu eta euskarria ematen die Europako gaien inguruan eta Europako proiektuak abian jartzeko, garatzeko eta izapidetzeko bidean. Europako proiektu ugari kudeatzeaz gain, 2013 eta 2015 artean EDE Fundazioak EIES Sarearen (Euorpako Informazioaren Euskal Sarea) tresna kudeatzen du, eta 2013tik Europe Direct Informazio-zentroa da, Europa osoan herritarren artean EBri buruzko eztabaida sustatzen, zabaltzen eta informazioa ematen duten 400 puntu baino gehiagoren parte izanik.

1998

Lanbide-prestakuntza

Lanbide-prestakuntza

Langai Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetza-hitzarmena sinatu zen.

1998

EDE Euskal Enplegu Zerbitzuaren erakunde kolaboratzailea

EDE Euskal Enplegu Zerbitzuaren erakunde kolaboratzailea

Era berean, 2011, Lanbidek hartu zituen Enplegu Politika Aktiboen transferentziak eta urte horretatik aurrera EDE Euskal Enplegu Zerbitzuaren erakunde kolaboratzailea bihurtu zen, bai orientazio-ekintzak egiteko, bai prestakuntzako lanbide-ekintzak egiteko. (Lehen INEMekin izaten zuen harremana). Gerora, eta Lanbideko beste erakunde kolaboratzaile batzuekin izandako harremanen ondorioz, 2013an Bategin Taldea gauzatu zen, bazterketa-egoeran zeuden kolektiboetarako orientazio-ekintzak egiteko. Talde hori mantentzen da gaur egun.

2000

Administrazio Publikoetako profesionalentzako prestakuntza

Administrazio Publikoetako profesionalentzako prestakuntza

Administrazio Publikoetako prestakuntza ematen hasi zen, eta lan-eremu horren barruan, Hobetuz eta Garatu (irakasleen prestakuntza) esparruen barruko prestakuntza-programak finkatu ziren.

2001

Boluntak lehen urratsak eman zituen.

Boluntak lehen urratsak eman zituen.

Boluntak, Boluntariotzarako eta Parte-hartzerako Agentziak, Bizkaiko erakundeen, boluntarioen eta boluntariotza-lanean hasi nahi duten guztien sustapen-beharrak estaltzen ditu. Zerbitzu osoa, doakoa eta kalitatekoa eskaintzen du: aholkularitza, prestakuntza, laguntza, informazioa eta abar. BBK Fundazioak, Bizkaiko Foru Aldundiak eta EDE Fundazioak sustatutako ekimena da.

2001

Ganbara, Bizkaiko asoziazionismorako guneak

Ganbara, Bizkaiko asoziazionismorako guneak

2006an, halaber, Ganbara eratu zen, Boluntak kudeatzen duen proiektua. Ganbarak Bizkaiko erakunde sozial solidarioen esku bulego eta areto balioaniztunak jartzen ditu jarduerak egiteko. Bizkaian elkarte solidarioak sustatu nahi ditu, erakunde sozialak kudeatzeko azpiegiturak, baliabide teknikoak eta zerbitzuak eskainiz.

2002

Bakeola; Elkarbizitza, Gatazka eta Giza Eskubideen zentroa, sortu zen.

Bakeola; Elkarbizitza, Gatazka eta Giza Eskubideen zentroa, sortu zen.

Bakeola gatazkak bideratzen espezializatutako zentroa, eragile sozialekin eta hezitzaileekin nahiz administrazio publikoekin lan egiten dugu ikuspegi integraletik. Elkarbizitza hobetzera, giza eskubideak sustatzera, garapen komunitariora eta gizarte-eraikuntzara bideratutako prozesuak sustatzen ditugu Bakearen Kultura lortzeko.

2003

EDEk gizarte arloan esku-hartzeko irabazi-asmorik gabeko erakundeen enpresa-ekartzea bultzatzen du

EDEk gizarte arloan esku-hartzeko irabazi-asmorik gabeko erakundeen enpresa-ekartzea bultzatzen du

EDE Fundazioak gizarte arloan esku hartzeko irabazi-asmorik gabeko erakundeen enpresa-elkartea, Gizardatz, sortzea sustatu zuen lan-testuinguruak hobetzeko.

2003

Kopartaidetza enpresa erakundeen sorreran

Kopartaidetza enpresa erakundeen sorreran

Gainera, FIARE sortzen parte hartu zuen: inbertsio eta aurrezki arduratsurako fundazioa.

2004

Politika Publikoak garatzea

Politika Publikoak garatzea

Gipuzkoako Foru Aldundirako aholkularitzako lehen lana egin zen. “Bakerako hezkuntzaren egoera eta beharrak Gipuzkoako lurralde historikoan”.

2004

Aitorpena erakunde berdinzalean

Aitorpena erakunde berdinzalean

Aitorpena gizon-emakumeen arteko aukera-berdintasunean Emakunderen erakunde kolaboratzaile gisa.

2005

Prestakuntzaren eremuan teknologien aplikazioa sustatzea

Prestakuntzaren eremuan teknologien aplikazioa sustatzea

Onlineko prestakuntza hasi zen: Moodle Mood…

2005

Aitorpena Lanbide-prestakuntzako ikastaroak ematen dituen erakunde gisa

Aitorpena Lanbide-prestakuntzako ikastaroak ematen dituen erakunde gisa

Aitorpena Lanbide-prestakuntzako ikastaroak ematen dituen erakunde gisa

2006

Bizkaiko Hirugarren Sektorearen Behatokia martxan jartzea.

Bizkaiko Hirugarren Sektorearen Behatokia martxan jartzea.

Behatokia Hirugarren Sektore Soziala sustatzeko tresna da, erakunde eta sareekin batera. Horrez gain, erakundeen artean elkarrizketarako eta ezagutza sortzeko espazioa ere bada, lankidetzatik, sektoreari buruz eta sektorerako intereseko gaietan, esku-hartzearen kudeaketari eta berrikuntzari dagokionez. Bizkaiko Foru Aldundiak, BBK Fundazioak eta EDE Fundazioak sustatutako proiektua da, eta azken urteetan Eusko Jaurlaritzaren eta Sareen Sarearen babesa izan du.

2006

Hirugarren Sektorea Sendotu: Indartu Programa sustatu

Hirugarren Sektorea Sendotu: Indartu Programa sustatu

Indartu programa: Gizarte arloko esku-hartzean lan egiten duten Bizkaiko hirugarren sektoreko erakundeak, txiki eta ertainak, indartzera bideratutako programa da; BBKrekin lankidetzan garatzen da.

2007

Suspertu, gizarteratze-enpresa, sortzen da

Suspertu sortu zen: 2005ean Suspergintza Elkarteak sortutako gizarteratze-enpresa da, Eusko Jaurlaritzako Gizarteratzeko Enpresen Erregistroan inskribatutakoa, ostatu eta instalazio sozialen, gazteen eta kiroletakoen sarea kudeatzen du, ostalaritza-zerbitzuez gain.

2007

Kiribil: gizarte-ekimenen irabazi-asmorik gabejo erakundeen sarea

Kiribil: gizarte-ekimenen irabazi-asmorik gabejo erakundeen sarea

Kiribil irabazteko asmorik gabeko erakundeen sarea da, tokiko gizarte-ekimenekoa. Komunitatea sendotzeko lan egiten du, udalerriaren esparruan garatzen diren gizarte eta hezkuntza programen bidez. Sare horretan parte hartzen dute hauek: EDE Fundazioa, Umeak Kalean, Argizai Eskaut Taldea, Aurrerantz, Aizibizia, Portugaleteko Aisialdi Sare, Aurrerantz eta Harribide Fundazioa.

2008

ST3 Elkartea sortu zen

ST3 Elkartea sortu zen

ST3 Elkartea irabazi-asmorik gabeko erakundea da, zerbitzu teknologikoak garatzen ditu eta edozein behar teknologikori eta komunikazio-beharri erantzun integrala ematen dio, erakunde bakoitzaren ezaugarriak eta zehaztapenak kontuan hartuta. Hirugarren sektorean espezializatuta dago, eremu sozialean ibilbide luzea duen taldea baitu.

2008

EDE Fundazioak hizkuntza-kudeaketan kalitateari emandako Zilarrezko Bikain ziurtapena lortzen du

EDE Fundazioak hizkuntza-kudeaketan kalitateari emandako Zilarrezko Bikain ziurtapena lortzen du

EDE Fundazioak hizkuntza-kudeaketan kalitateari emandako Zilarrezko Bikain ziurtapena du.

2009

Ostargi, EDE Fundazioaren elkarte sustatzailea

Ostargi, EDE Fundazioaren elkarte sustatzailea

EDE Fundazioaren erakunde mailako bilakaera juridikoaren prozesu barruan, Ostargi fededunen elkartea osatu zen, EDE Fundazioaren elkarte sustatzailea. Ostargi elkarte-proiektu gisa sortu zen (fededunen elkarte pribatua), aspalditik eta era ugaritan, EDE Taldearekin lotura zuten pertsonen multzo batek sustatuta. Proiektuan bazkideek eta kolaboratzaileek parte hartzen dute.

2014

Ingurumeneko apustua

Ingurumeneko apustua

Fundazioa sortu zenetik abiatutako ingurumen arloko lan-ildoaren aldeko apustua argia eginez, Gizalur SL sortu zen, EDE Taldeko gizarte eta ingurumen arloko proiektua den Gizartenaturak sustatuta. Gizalurrek ingurumena zaintzeko lan eta zerbitzu orokorrak egiten ditu, eta espezie exotiko inbaditzaileen kudeaketa eta kontrola egiten du. Gizalurrek bazterketa-arriskuan dauden pertsonekin eta ingurumeneko boluntarioekin lan egiten du.

2015

“Emaktiva” proiektua martxan jartzea

“Emaktiva” proiektua martxan jartzea

“Emaktiva” proiektuaren bidez, egoera ahulean dauden emakumeen lan-mundura sartzea eta gizarteratzea lortu nahi da, prozesuan zailtasun handiagoak izaten baitituzte eta laguntza eta arreta espezializatua behar izaten baitute. Zenbait ekintza egiten ditugu koordinatuta: coaching, mentoring, bitartekaritza, enplegu-bilaketa aktiboa, prestakuntza eta abar. Horiek “Emaktiva espazioan” egiten dira, eta bizitza-lana-enplegua bateratu nahi dira bertan motibazioa eta ahalduntzea lortzeko. Proiektua Europako Gizarte Funtsak eta Bizkaiko Foru Aldundiak finantzatzen du.

2015

EDE Fundazioaren enplegu-zentroa

EDE Fundazioaren enplegu-zentroa gizarteratzeko orientazio- eta sustapen-zerbitzuekin koordinatuta Lanbidek homologatutako baliabidea da. Enplegua bilatzeko eta/edo hobetzeko bidean laguntzeko baliabideak dituen espazioa da; betiere espezializatutako langile teknikoen aholkularitza indibidualizatua eskaintzen du.

2017

Jesusen Bihotza Apostolikoen Kongregazioarekin akordioa sinatzea

EDE Fundazioaren sustatzaile den Ostargi elkarteak eta Madrilgo Apostolikoen Kongregazioak “Jesusen Bihotza Apostolikoen Kongregazioaren eta Ostargi fededunen elkarte pribatuaren arteko harreman-esparrurako oinarriak” dokumentua sinatu zuten.  Dokumentu horretan, bi erakundeek elkarrekin lan egiteko nahia adierazi zuten, justiziari eta gizarte-kohesioari lotutako ekimenetan, eta ekintza eraldatzaileko baliabide zibilen arteko erakunde mailako artikulazio-esparrua sortzeko erabakia adierazi zuten: Luz Casanova Fundazioa eta EDE Fundazioa, eta EDE Taldea.