adinekoak_ondozain
EDE Suspergintzak ONDOZAIN proiektua jarri du abian Bilbon: Etxean bizi diren adineko pertsonek eta/edo mendekotasuna dutenek jasaten duten zabarkeria, abusuak eta/edo tratu txarrak prebenitzeko eta horietan esku-hartzeko programa integrala.

Adineko eta/edo mendeko pertsona bat zaintzea da zaintzaileei estres-egoerak sorraraz diezazkiekeen arrisku-faktoreetako bat. Eta estres horrek, zaintzaileek hautematen duten gainkarga-sentsazioarekin batera, tratu desegokirako arriskua iragar dezake, baita zainketak jasotzen dituen pertsonarengan jokabide oldarkorrak agertzeko maiztasuna ere.

Horregatik guztiagatik, ONDOZAINek honako hauek hartzen ditu bere esku-hartzearen hartzaile:

  • Tratu desegokia jasotzen duen adineko pertsona eta/edo mendekotasuna duen pertsona, axolagabekeria, abusua edo tratu txarra izan.
  • Tratu txarraren erantzulea, axolagabekeria, abusua edo tratu txarra izan.

ONDOZAINek arduragabekeria, abusu edo tratu txar horien agerpenari aurrea hartu nahi dio, eta biktimarekin eta biktimaren arduradunarekin esku hartu nahi du, aurrera egin ez dezaten eta, ahal den neurrian, egoera horrek dakartzan ondorioak eta sufrimenduak gutxitzeko.

Gainera, gizarte- eta hezkuntza-arloko esku-hartzea planteatzen da, egoera horiek berriro ager ez daitezen eta, ahal den guztietan, biktimaren eta pertsona egilearen arteko harreman ona berrezartzeko, horretarako bien arteko lotura berreskuratzeko prozesuak ezarriz.

Programa honen bidez, biktimarekin eta zabarkeriaz, abusuz eta/edo tratu txarrez arduratzen den pertsonarekin zerikusia duten beste profesional batzuekin elkarlanean aritu nahi da, ahalik eta erantzun integralena emateko.