Lehen sailak funtzionamenduan jarri ziren: psikopedagogia, Adierazpena, Natura eta abar.