EDEJ sailen arabera egituratuta zegoen (Psikopedagogia, Herri Aukera, Taldeen dinamika, Adierazpena, Natura, Indarkeriarik eza…), alde batetik, ikastaroen plangintza egiteko eta martxan jartzeko, eta bestetik, haien inguruan hausnartzeko, ikertzeko… ideia-laborategi gisa.