Diseinatu eta garatu dugun programak bikoteetan eta biko izandakoetan gutxien ikusten diren genero-indarkeriaren arazoetako  bat landu nahi du: 60 urte baino gehiagoko emakumeen kontrako indarkeria.
  • Emakume horien sozializazioa, eskubide eta askatasunik gabeko gizarte baten testuinguruan, emakumeen kontrako indarkeria gai pribatua eta legezkoa zen horretan. Genero-indarkeriaren biktima diren adineko emakume horientzat oso zaila da identifikatzea eta beren egoera plazaratu dadin laguntza mota oro eskatzea.
  • Bereziki zaurgarriak diren emakumeak, ez adinarengatik bakarrik, baizik eta tratu txarren iraupenak kalte handiak eragin dizkielako, babesgabetasun, ezintasun eta beren egoerarekiko alternatibak planteatzea eragozten dien inpotentzia-sentimenduak garatuz.
  • Askotan, beren zaintzaile-rolak, mendekotasun ekonomikoak, aldaketarako erresistentziak eta ezezaguna den horrekiko beldurrak erabakiak hartzea zailtzen die; era berean, beren ingurune hurbilenekoen gutxiespena ere izaten dute.
  • Adineko emakume guztiak indarkeria ikusezinen biktimak dira.

Programaren helburua 60 urte baino gehiagoko emakumeetan indarkeria matxistaren eta genero-indarkeriaren inpaktua murriztea da. Horretarako, modu aitzindarian lantzen du arazo sozial larri hau emakumeekin banakako eta taldeko detekzio, arreta, eta esku-hartze sozioedukatiboaren bidez. Horretarako, ingurunea aintzat hartuko da, oro har, eta langile teknikoak beharko dira, bereziki.