28 Jul, 2021

consultoria_igualdad_abogacia_bizkaia
Bizkaiko Abokatuen Elkargoari lagun egin diogu emakumeen eta gizonen arteko berdintasun-egoeraren diagnostikoa eta 2021-2024 aldirako I. Berdintasun Plana egiteko.

 

Diagnostikoak nahiz planak barneko dimentsioa (kudeaketa, lan-kontratudun langileak) eta kanpokoa (zerbitzuak, elkargokideak, aliantzak, gizarte-erantzukizuna) dituzte txertatuta. Sortu duten Berdintasun Batzordean egin da lan hori, eta inplikatutako eragile guztiek hartu dute parte (lan-gileak, Batzordea, elkargokideak). Inplikatutako pertsona guztiei berdintasunaren inguruko 20 prestakuntza-ordu eskaini dizkiegu.