Asesoría Social EDE
EDE Fundazioak zure erakundea garatzen laguntzen duen kudeaketa-zerbitzu integrala eskaintzen du, segurtasuna eta konfiantza emanten dute. Gure esperientziak bermatzen gaitu, 20 urte ehun gizarte-erakunde baino gehiagori laguntzen.

LAN ARLOA

 • Enpresen alta eta pertsonen afiliazioaren kudeaketa integrala.
 • Kontratazioak, nominak, kitatze-agiriak…
 • Lan-kostuen txostena
 • Gizarte-segurantzaren eta PFEZren kitapena
 • Laguntza laneko ikuskaritzaren aurrean
 • Prestakuntza espezializatua neurrira

ARLO EKONOMIKOA

 • Irabazi-asmorik gabeko Erakundeetako Kontularitzako Plan Orokorrera egokitutako kontabilitatea
 • Erregistrorako eta Protektoraturako Memoria Ekonomikoak.
 • Urteko Kontuak
 • Erabilgarritasun Publikoko aitorpena
 • Balantzeen azterketa
 • Prestakuntza espezializatua neurrira

ZERGA ARLOA

 • Zerga-aitorpenen aurkezpena (BEZa, Sozietateak, Dohaintzak, 347…)
 • Zerga-egokitzapenaren azterketa.
 • Prestakuntza espezializatua neurrira

FORMAKUNTZA ARLOA

 • Neurrira egindako prstakuntza espezialitatua gure edozein zerbitzutan

HARREMANETARAKO: