EDE Fundazioko Aholkularitza zerbitzuak programa integratu bat bultzatzen du, prestakuntza-, laguntza- eta aplikazio praktikoko uneekin, inpaktuaren kudeaketari eta neurketari buruz, “Aldaketaren Teoria” esparruaren bitartez.

Nori zuzenduta dago programa?

Programa hau gizarte-erakundeen inpaktu soziala kudeatzeko eta neurtzeko prozesuak diseinatzera bideratuta dago. Prozesu horiei buruzko oinarrizko ezagutza kontzeptuala eta metodologikoa jarri nahi da haien eskura, eta programa, proiektu edo zerbitzuren baten inpaktua kudeatzeko sistema baten diseinu pilotua eta esperimentala “Aldaketaren teoria” landuz egiten ari dira. Beraz, prestakuntza-osagai bat eta laguntza-osagai bat ditu, aholkularitza-ekintzen bidez.

Zeintzuk dira helburuak?

Helburu nagusia:

 • Erakundeak prestatzea beren jarduerak gizartean duen inpaktua kudeatzeko eta neurtzeko oinarrizko sistema bat ezartzeko, haien ezaugarrien (tamaina, etab.) eta testuinguruaren arabera.

Helburu espezifikoak:

 • Programen eta jardueren inpaktuaren kudeaketa eta neurketa zer den jakitea.
 • Entitatearen jardueraren batean inpaktu soziala kudeatzeko eta neurtzeko oinarrizko sistema baten diseinua sustatzea, “Aldaketaren Teoriaren” bidez.

Zer ikasiko dugu? 

 • Inpaktu soziala zer den, zer esparrutan sustatzen den argitu da, bai eta inpaktu sozialaren neurketa eta kudeaketa zer den ere.
 • Inpaktu soziala neurtzeko eta kudeatzeko esparru praktiko eta metodologia batzuk ezagutu dira (Aldaketaren Teoria, European Venture Philanthropy Association – EVPA-, Social Value International – SVI-, etab.).
 • Inpaktu soziala kudeatzeko eta neurtzeko sistema bat nola eraikitzen den jakin da.
 • Inpaktu soziala neurtzeko eta kudeatzeko sistema bat ezartzeko tresnarik errazenak eta eskuragarrienak ezagutu dira.
 • Erakundean inpaktua kudeatzeko eta neurtzeko sistema baten esparrua eta oinarriak landu dira.
 • “Aldaketaren teoria” landu da erakundean.
 • Aginte-taula bat egin da, erakundean dagoen inpaktu sozialaren adierazleekin.
 • Erakundean inpaktu sozialaren adierazleak kudeatzeko metodo bat landu da.

Zer prestakuntza-modalitate daude?

 • “In Company” modalitatea, bide horretan banaka sartu nahi den erakundearentzat.
 • Modalitate kolektiboa, beste erakunde batzuekin batera prozesu bat eginez, haien aurrerapenak eta zailtasunak partekatuz, elkarrekin ikasiz eta beren sistema propioa eta pilotajearen diseinua landuz.

Lan-prozesuaren urratsak:

 • 1. urratsa: Erakundearen kudeaketa- eta garapen-mailaren autodiagnostikoa.
 • 2. urratsa: prestakuntza-saioak.
 • 3. urratsa: Erakundean mentoretza- eta laguntza-lana egitea.

Informazio gehiago behar baduzu:

Eduardo Escobésekin harremanetan jar zaitezke 94 400 99 99 telefonora deituz edo eescobes@edefundazioa.org helbidera mezu bat bidaliz.