25 Jan, 2022

Berdintasun arloko prestakuntza-planeak
EDE Fundazioaren Genero Aholkularitza osatzen dugunok Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailari laguntza eman diogu Berdintasun arloko Prestakuntza Plana diseinatzen eta prestatzen. Plana Saileko langile publikoei zuzenduta egongo da eta lau urteko iraupena izango du.

Prestakuntza-programatik abiatuta, epe laburrera begira, Hezkuntza Saileko langile guztiek gizon eta emakumeen berdintasun arloan oinarrizko prestakuntza eta prestakuntza espezifikoa lortzea lortu nahi da, haien jarduera profesionala generoaren ikuspegia txertatuta gara dezaten.

Plana hiru mailatan antolatutako 22 prestakuntza-ekintzatan egituratuta dago: oinarrizkoa, aurreratua eta sentsibilizazio-baliabideak edo prestakuntza-pilulak. Ikastaroen metodologia aktiboa eta parte-hartzailea da, ikaslea izango du erdigune eta ezagutzak benetako egoeren arabera aplikatu ahal izateko gaikuntzara bideratuko da. Informazioa kudeatzeko eta sistematizatzeko tresnak biltzen ditu. Horiei esker, Sailak zuzendaritza bakoitzerako eskainitako prestakuntzaren inguruko informazioa sexuaren arabera banatuta jaso ahal izango du.

Prestakuntza-plana, horrenbestez, lanpostuei eta haien ezagutza arloei lotutako ibilbide propioa izango da eta ikuspegi integratzailetik prestatuta egongo da honako hauek guztiak uztartuta: aholkularitza eta emakumean parte-hartzea sustatzea, eta gizon eta emakumeen berdintasunarekiko inplikazioa eta konpromisoa.