26 Apr, 2023

acuerdo-emakunde
Emakumeen aurkako indarkeria matxista giza eskubideen urraketa eta botere-harreman desorekatuen eta emakumeen aurkako diskriminazioaren adierazpena da. Azken urteotan, gizarte-arazo horri aurre egiteko erantzuna hobetzen saiatu da, eta hainbat lege eta arau garatu dira, indarkeria hori prebenitzeko eta desagerrarazteko, bai eta biktimei arreta eta babesa emateko ere.

EAEn emakumeen aurkako indarkeria matxistaren biktimei arreta hobea emateko Erakundeen arteko III. Akordioa 2023ko urtarrilean sinatu zen, eta urrats garrantzitsua da arreta hobetzeko, eta emakumeen aurkako indarkeria matxista mota guztiei erantzun integralagoa eta kalitatezkoa emateko sortu da.

EDE Ezagutzatik, Emakunde lagundu dugu akordio berri hau ahalbidetu duen talde-lanaren prozesua kudeatzen. Prozesu horretan, EAEko biktimei arreta ematen diharduten erakunde eta sistema guztiek parte hartu dute (osasuna, polizia, justizia, gizarte-zerbitzuak, hezkuntza, etxebizitza, enplegua). 2001ean I. Akordioa sinatu zenetik informazioa eta hausnarketak trukatzen dituzten erakundeak.

Prozesu emankor horren ondorioz, EAEk akordio bat du gaur egun, 2009an II. Akordioa sinatu zenetik izandako arau-aldaketekin, aldaketa sozialekin eta politikoekin bat datorrena. Akordio horrek emakumeak ahalduntzearen alde egiten du, eta bermatzen du salatzeak ez duela baldintzatzen biktimei ematen zaien laguntza. Akordio horrek erakunde sinatzaileek irismen subjektiboari dagokionez hartutako konpromisoak zabaltzen ditu: indarkeria matxista mota guztiei egiten die erreferentzia, eta emakumeak, haien seme-alabak eta inguruko beste pertsona batzuk artatuak izateko eskubidea duten biktimatzat hartzen ditu.

Era berean, esparru horretan lan egiten duten operadore anitzek koordinazio-jarraibideak dituzte biktimek indarkeriarik gabeko bizitzarantz egiten duten ibilbidearen une bakoitzarekin lotuta, ahalik eta arreta onena emateko. Biktimen beharrak erdigunean jartzea sustatzen duen funtsezko aldaketa. Gainera, aurreikusten da jarraibide horiek zabalduz edo eguneratuz joan daitezkeela, adostasun berriak lortzearekin batera.