Gaur egun, Bakeola EDE Fundazioa, bizikidetza hobetzeko, giza eskubideak sustatzeko eta komunitatea garatzeko prozesuak sustatzen dituen zentroa da. Ikuspegi sozioafektibotik pertsona eta erakundeak laguntzen ditugu, formakuntza, ikerketa eta elkarlanetik abiatuz.

Espazioa egonkorra da, gatazka-egoerei erantzuna emateko eta elkarbizitza-prozesu egokiak laguntzeko gai diren langile espezializatu eta profesionalekin osatutakoa.

Gizarte-, politika- eta hezkuntza-eragileekin lan egiten du bai eta erakunde eta elkarteekin, gobernuz kanpoko erakunde, ikastetxe eta administrazio publikoekin ere.

LAN ILDOAK

Hutsunetik elkar hizketara

Bidea eteten denean

Encuentro entre víctimas y sociedad

Hutsunetik elkar hizketara

Encuentros entre victimas y sociedad

Oroimenaren Bidean

Memoria historikoaren berreskurapena

Hitzartuz

Bitartekaritza komunitarioa eta gatazken eraldaketa taldeetan

Giza Eskubideak mundu

Giza eskubideak

Bizikidetza Elkarrekin

Bizikidetza, bakea eta baloreak

Ikasle Laguntzaile

Berdinen arteko laguntza eta eskola bitertakaritza

Ziber + Bullying

Berdinen arteko eta sareko indarkeriaren prebentzioa

Trukeme

Jolas kooperatiboak