19 Apr, 2023

Hori da Bizkaiko familien beharrei buruzko azterlanetik, EDE Conocimientok BBK Familyrentzat Competencias de madres y padres en la crianza, ateratako datuetako bat. Bertan, 6 eta 12 urte bitarteko seme-alabak dituzten 600 guraso baino gehiagori egin zaie kontsulta.

Aztertutako datuen arabera, badirudi gurasoek kontzientzia eta sentsibilitate handia dutela seme-alaben hazkuntzak eskatzen dituen gaitasunei buruz. Hala ere, azterketa xeheago batek agerian uzten du askotan sentsibilizazio hori teorikoagoa dela praktikoa baino. Esate baterako, kontsultatutako pertsona gehienek ziurtatzen dute seme-alaben autonomia sustatzen dutela beren adinari eta gaitasunari egokitutako zereginak egitean. Hala ere, gai zehatzei buruz galdetzen zaienean (etxeko lanak edo eskolako lanak egitea, adibidez), gutxi batzuek ziurtatzen dute ez dutela esku hartzen.

Azterketak agerian uzten ditu, halaber, gurasoen artean eskumen horiek baliatzean dauden zenbait desberdintasun. Gizonak ez dira hain emanak maitasun-erakustaldi esplizituetara, koherentzia gutxiago erakusten dute seme-alaben jokabide txarren aurrean ondorioak mantentzerakoan, eta gehiago kostatzen zaie beren akatsak onartzea haien aurrean. Emakumeek, bestalde, defizit handiagoa dute beren burua zaintzearekin lotutako alderdietan, eta, horren ondorioz, ugariagoak dira estres-egoerak eta oihuak haurrak hazteko unean.

Laguntza informaleko sareei dagokienez, azterlanaren arabera, kontsultatutako hiru pertsonatik batek ezin du beti hazkuntzarako laguntza informaleko sare bat izan. Gainera, egiaztatu da familiek asko erabiltzen dituztela ( % 78) hazkuntzarako gizarte- eta hezkuntza-laguntzako baliabideak (haurtzaindegi-zerbitzua, eskola-jantokia, etab.).

Txostena irakurri

BBK Familyren artikulua irakurri